Bergse Wandelclub steunt RaceRunners met 4 mille !


Door de inzet van de Bergse wandelclub werd 2019 voor de SPADO RaceRunners afgesloten met een bijzonder mooie ondersteuning!

Op zondag 15 december hield de Bergse Wandelclub de laatste wandeling van 2019 en voordat de gezamenlijke lunch werd genuttigd, werd aan SPADO twee mooie cheques overhandigd. De eerste cheque was ter waarde van € 1000,- en werd beschikbaar gesteld door het bedrijf Allnex. Dit geld zal gebruikt worden om sportmateriaal aan te schaffen.

De tweede cheque had een waarde van € 3000,- en was via de verkoop van wasbonnen beschikbaar gesteld door Washin7. Dit bedrag wordt gebruikt om een nieuwe RaceRunner te kopen. Namens de vereniging waren Jacques van Gool en Jeroen Jonkers aanwezig.

De dank gaat vooral uit naar de belangenloze inzet van Mario en Angelique die dit mogelijk hebben gemaakt.

In het voorjaar van 2020 wordt de RaceRunner nog officieel overhandigd. In de media is er op verschillende manieren aandacht voor geweest en na ca. 7 minuten is er aandacht in de uitzending van ZuidwestTV: http://www.zuidwesttv.nl/video/5995/ZuidWest-Update-