De Bergse Wandel Club gaat lopen en geld inzamelen voor de RaceRunners van AV SPADO

Namens Bergse Wandel Club gaan wij vanaf 2019 ieder jaar een aantal acties ondernemen voor een
goed doel.
In het jaar 2019 willen wij geld in gaan zamelen met als doel om een RaceRunner voor AV SPADO
aan te schaffen.

Hieronder een kleine toelichting over atletiek vereniging AV SPADO en de RaceRunner:
In mei 2017 is binnen atletiekvereniging SPADO gestart met een nieuwe groep, de RaceRunners.
Ondertussen zijn er wekelijks elf atleten die een lichamelijke beperking hebben en wekelijks op
een RaceRunner actief zijn. Een RaceRunner is een driewielfiets zonder pedalen en met een
borststeun, waarmee je je kan voortbewegen door te lopen of te rennen.
De RaceRunner is geschikt voor kinderen (of volwassenen) met een lichamelijke beperking die in het
dagelijkse leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit.
Ook voor atleten met een beperkte handfunctie (die daardoor geen rolstoel sport kunnen
beoefenen) kan RaceRunning een geschikte sport zijn.
De RaceRunner kost tussen de €2000 en de €2500 per stuk, waarbij AV SPADO de insteek heeft dat
geïnteresseerden kunnen kennismaken met RaceRunners van de vereniging en er zelf één
aanschaffen mocht er serieuze belangstelling zijn.

De Bergse Wandel Club wil in 2019 een aantal acties ondernemen, met als doel om één RaceRunner
voor AV SPADO aan te schaffen.
Mocht u deze actie van onze Bergse Wandel Club een warm hart toedragen of wilt u meer informatie
kunt u contact opnemen met,

Telefoon: 06-22749297
Mail: bergsewandelclub@kpnmail.nl
KvK: 72912170
Rabobank: NL06RABO0334426944